Izrael

Preporuke za putnike u Izrael

Preporuke za putnike u Izrael

U Izraelu, koji je od 1988. godine slobodan od poliovirusa (postignuta eliminacija virusa iz cirkulacije među stanovništvom), u travnju ove godine otkriven je divlji polio virus u otpadnim vodama pri rutinskom uzorkovanju. Od tada je detektiran divlji poliovirus tip 1 u 85 uzoraka otpadnih voda, […]